Sunday, December 21, 2014

रचनात्मकताया मुल्य व मान्यता

रचनात्मकताया मुल्य व मान्यता 
दर्शनवीर शाक्य, सम्पादक, पेजथ्री वाःछि पाै
 

 
धार्मिक मूल्य व मान्यतायात ग्लाय्मर क्षत्रं थःगु ‘रचनात्मक’ रूप बियाः न्ह्यब्वइगु न्हूगु खँ मखु । गुब्लें बुद्धया किपा दुगु लाकां । गुब्लें गणेद्यया किपा दुगु ब्रा व पेन्टी । गुब्लें लक्ष्मीद्यःया किपा दुगु ट्वाइलेट सिट । थज्योगु हे रचनात्मकता न्ह्यब्येगु झ्वलय् मिस अर्थ २०१४ धेंधेंबल्ला कासाय् नेपाःया प्रतिनिधि जुयाः कुमारी द्यःया थिमय् ‘रचनात्मक वसः’ व समाः याना न्ह्यब्वःगु खः।

रचनात्मकताया ल्याखं थुगु भेषभुसायय् नेवाःतय्गु आस्थाया, जिवित द्यः कुमारी माजुया भेषभुषा कथं हे कुमारी द्यःया सिन्हं व मुकुट दु । तर थुगु थीम कथं थुकीया न्ह्यब्वयाच्वंम्ह मय्जुया त्य्प्चा खनेदयेक वसः पुंकातःगु नं दु । ग्लाय्मरया ल्याखं थुगु वसः व थीमयात ल्वःगु समाः न्ह्यब्वयातःगु ताय्फु । तर नं छु थुकीं मिस अर्थ धकाः नेपाःया प्रतिनिधित्व पाय्छि जुइला ? थुगु किपा दकलय् न्हापां फेशबुकय् खनेदुगु खः । फेशबुकय् यक्वस्यां हे लाइक नं यानातःगु दु । यक्वस्यां थुकी रचनात्मकता खंका च्वंगु दु । थज्योगु “रचनात्मक ज्याखँयात तारिफ मयाःपिं अवश्यनं पुलांगु विचारधाराया मनू नालेमाःगु ताय्काच्वंपिं नं दइ । तर छु थुकीयात धात्थें रचनात्मकता दु ला ?


कुमारी माजुयात छगु शक्तिया रूपय् नेवाःतय्सं पुज्यायेगु यानावयाच्वंगु दु । यक्वस्यां कुमारी धालकी हे येँ च्वंम्ह जक विचाः याइ तर कुमारी द्यः गन गन नेवाःत दु अन अन हे बिस्कं बिस्कं कुमारीयात शक्ति नाला पुज्यानाच्वंगु दइ । येँ लिसें यल, ख्वप जक मखुसे थनया त्वाः त्वालय् तकं बिस्कं बिस्कं हे कुमारी द्यः स्थापना यानातःगु नं दु । छम्ह मिसा मचायात कुमारी द्यः भाः पिया पालीइ भागीयायेगु नेवाःतय्गु संस्कार दु । गुम्ह मिसामचाया प्रतिकयात द्यः भाः पियातःगु दु उगु आस्थायात ग्ल्याय्मरया मंचय् ब्वयाः ब्यूटिकन्टेष्टय् ब्वति कायेगु छु पाय्छी जु ला ?


कुमारीया थुगु थीमय् ब्यूटि कन्टेस्टय् ब्वति काःपिंत नं थन छुं हे धाय् फइगु अवस्था नं मदु । दकलय् न्हापां ला अथे कुमारी द्यःया थीम मंचय् ब्वयेगु ज्याखँ गथे याना जुल धैगु खँय् झीसं नं वाःचायेके माः । कुमारी द्यः थौं झीगु आस्थाया द्यः सिबें ब्यूटि कन्टेष्टया कस्ट्यूम जक हे जुयाच्वंगु दु । मस्तय्गु स्कूल फंकशन निसें देशविदेशी पाहांपिंत क्यनेगु छगू नृृत्य सिबें कुमारी द्यः छु खः धकाः न्हूगु पुस्तां थुइके मफूनी । येँया बलय् छक्व हुलमूलय् घ्वात्तुघ्वाना कुमारी माजुया दर्शन यायेगु छगू स्यू । तर कुमारीया शक्ति, बलिदान व रक्षाया प्रतिक कथं न्हूपुस्तायात कनातःगु नं मदु । इमिसं बांलाक्कनं मस्यु । नेवाः संस्कार, संस्कृतियात केवल उत्सवया रूपय् जक हनीगु याः लिच्वः थ्व हे खः । थज्योगु स्थीति अझनं भयाःवह जुइफु । नेवाःतय्गु समस्या थन प्रस्त हे खनेदु । गुगु खँ झी बाज्या बज्ये पिंसं कनावयाच्वंगु दु व हे खँ झीसं नं नालाकाल धाःसा झी पुलांपिं परम्पराबादी जुइ तर थुकथं हे मोडिफाइ याना वन धाःसा झीगु पहिचान तनावनिं । झीगु मूल्य व मान्यता झीसं हे थुइके फयाच्वंगु मदु । नाले मफयाच्वंगु दु । छाय् झी नेवाःतय्गु जाति मेमेगु जाति सिबें पाः वा झीगु जाति मेमेगु जाति सिबें छु बिशेषता दु धैगु खँ झीसं वाः चायेके मफयाच्वंगु दु ।


ईया हिला वंगु परिस्थिति धाये वा छगू मां हनाच्वंगु षडयन्त्र धाय् नेवाःतय्सं थःगु पहिचानय् च्यूता ब्वये मफूगु वा मफयेका ब्यूगु कारण हे थ्व खः । जब तक एकल जातीया राज्य वा एकल भाषा नीति वा मेपिनीगु पहिचानयात कदर यायेगु राज्यया नीति दइ मखु नेवाःत जक मखु सकल जनजाती तय्सं थःथःगु पहिचान थुकथं हे त्वताःवनिं । थुगु कथं हे मोडिफाइड जुयाः वनिं । झीसं नं थःगु पहिचानयात मोर्डनाइज याना वनी । हरेक आस्था थुकथं हे मोडिफाइ जुयाः वनि ।

No comments:

Post a Comment