नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Wednesday, July 25, 2012

भाजु श्री कृष्ण महर्जन नाप सहलह : सगरमाथा टेलिभिजनय् नेपाल भाषा समाचार ज्याझ्व लिकागुयात कया

सगरमाथा टेलिभिजनय् नेपाल भाषा नापं न्यागू भाषाया समाचार ज्याझ्व लिकागुयात कया नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबू पाखें नेपाल भाषा व नेवाः आन्दोलनया सरोकार व्यक्तित्व नापं नेवाः संचारकमी त सगरमाथा टेलिभिजनया प्रमुखया थाय वनेत्यगु डेलिगेशन नाप कया भाजु श्री कृष्ण महर्जन नाप सहलह

No comments:

Post a Comment