Wednesday, June 13, 2012

नेवाः बस्तीइ नेवाः स्कूल अभियान - Newa Basti Newa School


नेवाः बस्तीइ नेवाः स्कूल अभियानया संयोजक (कोर्डिनेटर) व मोडर्न नेवा स्कूल, येंया निर्देशक भाजु दीपक तुलाधर व यल मोडर्न नेवाः इन्टरनेशनल स्कूल क्वःबहा यलया प्रिन्सिपल मयजु रेणुका बज्राचार्य नापः मेट्रो एफ एम ९४.६ या सहलह ज्याझ्वः पाखें विक्रमजु कयादिगु खँल्हाबल्हा ।

"......स्कूल स्कूलय् नेवा भायः दुथ्याके फत धासा झिगु भाषा संरक्षण न जुइ । मस्तयसं न थगु भासं ब्वनेदइ, थगु भासं ब्वने खनिबलेय् उमिगु पढाइ न बाँलाइ व बाँलागु पढाइ जुइ धइगु झिगु राष्ट्र, देयः यात तधंगु हे तीबः जुवनिइ । थ्व समग्र नेवाः तयत जक मखु कि समग्र नेपाल राष्ट्र यागु हे लागि हितया खँ खः । अयजुगुलिं स्कूलय् नेपाल भाषा मातृभाषा दुथ्यायकेमा । ....." - भाजु दीपक तुलाधर

"..... थः मस्तय्त आखः ब्वंकेगु खसाः कमसेकम गन स्कूलय् नेवा भासं स्यनिइ, अनहे ब्वंकि यदि नेवाः भासं स्यनिगु मखुसा अन नं नेवाः भाय् तयमालः धका माग यायेमालः । ....."

No comments:

Post a Comment