नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Wednesday, June 13, 2012

नेवाः बस्तीइ नेवाः स्कूल अभियान - Newa Basti Newa School


नेवाः बस्तीइ नेवाः स्कूल अभियानया संयोजक (कोर्डिनेटर) व मोडर्न नेवा स्कूल, येंया निर्देशक भाजु दीपक तुलाधर व यल मोडर्न नेवाः इन्टरनेशनल स्कूल क्वःबहा यलया प्रिन्सिपल मयजु रेणुका बज्राचार्य नापः मेट्रो एफ एम ९४.६ या सहलह ज्याझ्वः पाखें विक्रमजु कयादिगु खँल्हाबल्हा ।

"......स्कूल स्कूलय् नेवा भायः दुथ्याके फत धासा झिगु भाषा संरक्षण न जुइ । मस्तयसं न थगु भासं ब्वनेदइ, थगु भासं ब्वने खनिबलेय् उमिगु पढाइ न बाँलाइ व बाँलागु पढाइ जुइ धइगु झिगु राष्ट्र, देयः यात तधंगु हे तीबः जुवनिइ । थ्व समग्र नेवाः तयत जक मखु कि समग्र नेपाल राष्ट्र यागु हे लागि हितया खँ खः । अयजुगुलिं स्कूलय् नेपाल भाषा मातृभाषा दुथ्यायकेमा । ....." - भाजु दीपक तुलाधर

"..... थः मस्तय्त आखः ब्वंकेगु खसाः कमसेकम गन स्कूलय् नेवा भासं स्यनिइ, अनहे ब्वंकि यदि नेवाः भासं स्यनिगु मखुसा अन नं नेवाः भाय् तयमालः धका माग यायेमालः । ....."

No comments:

Post a Comment