नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Saturday, May 11, 2013

२०७०, वैशाख २८ गते शनिवार प्रसारण भएको शैक्षिक कार्यक्रममा पाठ्यपुस्तक अभावको सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरुसँगको परिसम्वाद

२०७०, वैशाख २८ गते शनिवार प्रसारण भएको शैक्षिक कार्यक्रममा पाठ्यपुस्तक अभावको सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरुसँगको परिसम्वाद 

देशका सुदूर पश्चिमाञ्चल र मध्य पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका जिल्लाहरुमा भइरहेको पाठ्यपुस्तक अभावको सम्बन्धमा सरोकारवाला पक्षहरुसँगको परिसम्वाद  : रेडियो नेपालको राष्ट्रिय प्रसारणबाट २०७०, वैशाख २८ गते शनिवार प्रसारण भएको शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरद्वारा प्रस्तुत शैक्षिक कार्यक्रममा : शिक्षा विभाग, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र र साझा प्रकाशनका प्रतिनिधिहरु बीच
 

No comments:

Post a Comment