नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Wednesday, November 21, 2012

नारायणमान विजुक्छेनाप सहलह दलया नेता त व राष्ट्रपति दत्थुइया संवादयात कया

नारायणमान विजुक्छेनाप सहलह दलया नेता त व राष्ट्रपति दत्थुइया संवादयात कया

देशया वर्तमान अवस्थायात कया राष्ट्रपतिं थिथि दलया नेता त नापलायेगु झ्वलय् नेपाल मजदूर किसान पार्टीया नायः नारायणमान विजुक्छेजु यात न नापलाना दिल । उगु मुँज्यालय दलया नेता त व राष्ट्रपतिया संवादयात कया मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जनजुं याना दिगु सहलह विजुक्छेजु नाप ।


No comments:

Post a Comment