नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Tuesday, November 27, 2012

न्येनामि पिनिगु खँ न्हू दँ विशेष


न्येनामि पिनिगु खँ न्हू दँ विशेष

न्येनामि पासापिन्स ब्वति कया थगु धापू कना दिइ न्हू दँ विशेष अभियानयात कया । सहलह ब्याका दिम्ह श्रीकृष्ण महर्जन ।

No comments:

Post a Comment