नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Tuesday, November 27, 2012

ई.मोहन कृष्ण डंगोल नाप सहलह : न्हूदँ विशेष अभियान ज्याझ्वलय


ई.मोहन कृष्ण डंगोल नाप सहलह : न्हूदँ विशेष अभियान ज्याझ्वलय

मेट्रो एफएमया नेपाल मण्डल दबूलिइ न्ह्याका वया च्वंगु न्हूदँ विशेष अभियानय् न्हूदँ राष्ट्रिय समारोह समिति ११३३ या नायः ई.मोहन कृष्ण डंगोल नाप सहलह ब्याका दिइ श्रीकृष्ण महर्जनजुं व उदेन न्हूसायमिजुं ।


No comments:

Post a Comment