नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Monday, November 26, 2012

छिकपि न्येनामि पासापिनिगु धापू : न्हू दँ विशेष अभियान यात कया


छिकपि न्येनामि पासापिनिगु धापू : न्हू दँ विशेष अभियान यात कया 

मेट्रो एफएमया नेपाल मण्डल दबूलिइ न्ह्याकिगु न्हू दँया विशेष अभियान यात कया छिकपिनिगु धापू कया दिइ श्रीकृष्ण महर्जनजुं ।

No comments:

Post a Comment