नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Monday, November 26, 2012

छिकपि न्येनामि पासापिनिगु धापू : न्हू दँ विशेष अभियान यात कया


छिकपि न्येनामि पासापिनिगु धापू : न्हू दँ विशेष अभियान यात कया 

मेट्रो एफएमया नेपाल मण्डल दबूलिइ न्ह्याकिगु न्हू दँया विशेष अभियान यात कया छिकपिनिगु धापू कया दिइ श्रीकृष्ण महर्जनजुं ।

No comments:

Post a Comment