नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Sunday, November 25, 2012

जि.एम. श्रेष्ठनाप सहलह : मस्तयत जुइगु यौन दुर्व्यवहारयात कया

जि.एम. श्रेष्ठनाप सहलह : मस्तयत जुइगु यौन दुर्व्यवहार यात कया

मस्तयत जुइगु यौन दुर्व्यवहारयात न्ह्यंकेत छगु सचेत अभियान न्ह्याना च्वंगु दु । कन्सर्न नेपालं न्ह्याका च्वंगु थ्व अभियान नोभेम्बर १ निसें १९ तारिख तक न्ह्याइगु ख । थुकियात कयाः मेट्रो एफएम नेपालमण्डल दबूलिइ जुजुमान महर्जनजुं कन्सर्न नेपालया कार्यक्रम व्यवस्थापक भाजु जि.एम. श्रेष्ठनाप खँल्हाबल्हा याना दिइ ।

No comments:

Post a Comment