नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Wednesday, October 3, 2012

राजेन्द्र श्रेष्ठ : जनजाति नेताहरुको पार्टीपरित्याग सन्दर्भ

राजेन्द्र श्रेष्ठ : जनजाति नेताहरुको पार्टीपरित्याग सन्दर्भ

आदिवासी जनजातिहरुको संघीय लोकतान्त्रिक पार्टी गठनको आवश्यकताका बारेमा मेट्रो एफएमका श्रीकृष्ण महर्जनले लिनुभएको आदिवासी जनजाति नेता राजेन्द्र श्रेष्ठसँगको अन्तर्वाता ।No comments:

Post a Comment