नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Wednesday, October 3, 2012

छिगु GK गुलि दु थें ? – उदेन न्हूसायमि

छिगु GK गुलि दु थें ? – उदेन न्हूसायमि

छिगु GK बल्लाकेत न्येना दिसं उदेन न्हूसायमिजुं न्हाका दिगु थ्व ज्याझ्व ज्ञांद्यां ।No comments:

Post a Comment