नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Wednesday, October 3, 2012

पुनस्र्थापनाय् फुलस्टप : सानुराजा शाक्यया च्वसु

पुनस्र्थापनाय् फुलस्टप : सानुराजा शाक्यया च्वसु

समसमयिक चर्चा कथं सानुराजा शाक्यया सन्ध्याटाइम्सय् पिदगुं च्वसु (पुनस्र्थापनाय् फुलस्टप) न्ह्यब्वयादिइ कथं नेवाः देय् दबूया तःमुँज्याय् खनेदुगु स्थितिया छगु विश्लेषण याना दिइ शरद कसाजुं ।No comments:

Post a Comment