नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Wednesday, October 3, 2012

तःमुँज्याय् ल्वापु जुल

तःमुँज्याय् ल्वापु जुल

नेवाः देय् दबूया खुक्वगु तःमुँज्याय् छु जुल धका कना दिइ श्रीकृष्ण महर्जनजुं थ्व बुँखलय् ।No comments:

Post a Comment