नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, September 20, 2012

आदिवासी जनजाति तयगु न्हूगु पार्टीयात कया डा.कृष्णबहादुर भट्टचन नाप सहलह

आदिवासी जनजाति तयगु न्हूगु पार्टीयात कया डा.कृष्णबहादुर भट्टचन नाप सहलह

आदिवासी जनजाति तयगु थगुहे बिस्कं न्हूगु पार्टी दयेकेगुयात कया उकिया अवधारणा पत्र प्रस्तुत जुगु जुल । उगु अभियानय न्हावना च्वम्हं मध्ये छम्ह डा.कृष्णबहादुर भट्टचन नाप सहलह । मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जनजुं याना दिगु सहलह ।

No comments:

Post a Comment