नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, September 20, 2012

नेपाली कांग्रेसया जिल्ला सभापति भेला व मार्शल जुलुम शाक्यनाप सहलह

नेपाली कांग्रेसया जिल्ला सभापति भेला व मार्शल जुलुम शाक्यनाप सहलह

नेपाली कांग्रेसया जिल्ला सभापति भेला नकतिनि क्वचागु जुल । प्रधानमन्त्रीया राजिनामा व सहमतीया सरकार गठनयात कया उगु भेला छुं निर्णय न यागु जुल । उकियात कया नेपाली कांग्रेसया नेता मार्शल जुलुम शाक्यनाप सहलह । मेट्रो एफएमया उदेन न्हूसायमिजुं याना दिगु सहलह ।

No comments:

Post a Comment