नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Friday, September 7, 2012

आदिवासी जनजाति आन्दोलनया न्हूगु पला छु जूइ ? राजभाई जकमिनाप खँल्हाबल्हा


आदिवासी जनजाति आन्दोलनया न्हूगु पला छु जूइ ? राजभाई जकमिनाप खँल्हाबल्हा


२०६९ जेठ ७,८ व ९ या आदिवासी जनजाति आन्दोलन लिपा सरकारं आदिवासी जनजाति त नापः यागु गुंगु (९) बुँदाया सहमती थ्व हे असोज महिना दुने पुवंकेमागु व अथे मजुल धासा उकिं लिपा आन्दोलन यायेगु धका आदिवासी जनजाति संघर्ष समितिया म्हिग जुगु पत्रकार सम्मेलनय घोषणा जूगु दु । थुकियात कया उगु संघर्ष समितिया नायः भाजु राजभाई जकमि नाप मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जनजुं याना दिगु सहलह ।

No comments:

Post a Comment