नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Friday, September 7, 2012

Public Opinion नेवाः देय् दबूया न्हूगु नेतृत्वयात कया मेट्रो एफएम नेपालमण्डल दबू

नेवाः देय् दबूया न्हूगु नेतृत्वयात कया मेट्रो एफएम नेपालमण्डल दबूया Public Opinionछिगु बिचाः कथं नेवाः देय् दबूया न्हूगु नेतृत्व गज्याम्ह व्यक्तित्वया ल्हातय् लायेमा ? देय दबूयात न्हाकेगु नितिं गज्याम्ह नेतृत्व जुसा सक्षम जुई ? मेट्रो एफएमया उदेन न्हूसायमिजुं न्हाका दिगु थ्वः छःघौया ज्याझ्वलय थिथि व्यक्तिपिन्स ब्वति कया थःथगु बिचा प्वंका दिल । थ्व छगु थगुहे कथंया  Public Opinion हे धासां जिल । No comments:

Post a Comment