नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Thursday, September 13, 2012

नेवाः पत्रकार तयगु समस्यायात कया भाजु नाती काजी महर्जन नाप सहलह – मेट्रो एफएमया उदेन न्हुसायमिजुं याना दिगु


नेवाः पत्रकार तयगु समस्यायात कया भाजु नाती काजी महर्जन नाप सहलह – मेट्रो एफएमया उदेन न्हुसायमिजुं याना दिगु

थि थि संचार माध्यमय् ज्याः याना च्वपिं नेवाः संचारकर्मी व पत्रकार तयगु समस्यायात कया नेवाः पत्रकार राष्ट्रिय दबु यें जिल्ला समितिया नायः नाती काजी महर्जन नाप सहलह – मेट्रो एफएमया उदेन न्हुसायमिजुं याना दिगु ।


No comments:

Post a Comment