Thursday, September 13, 2012

मेट्रो एफएम न्येनामि पिनिगु बिचा – एमालेया आदिवासी जनजाति व मधेशी नेता तयत पार्टीया जिम्मेवारीं चिइकुगु यात कया

मेट्रो एफएम न्येनामि पिनिगु बिचा – एमालेया आदिवासी जनजाति व मधेशी नेता तयत पार्टीया जिम्मेवारीं चिइकुगु यात कया

एमालेयागु लिपागु निर्णय कथं आदिवासी जनजाति व मधेशी नेता तयत पार्टीया जिम्मेवारीं चिइकुगु यात कया मेट्रो एफएम न्येनामि पिनिगु बिचा ।


No comments:

Post a Comment