नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Monday, July 16, 2012

ज्यापू महागुठीया नायः राजभाइ ज्यापू नाप सहलह

ज्यापू महागुठीया नायः राजभाइ ज्यापू नाप सहलह, संविधान सभा विघटन लिपा यागू थौंया अन्यौल या स्थितियात कया आ ज्यापू समुदाय तयसं छु यायेमा 

No comments:

Post a Comment