नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Monday, July 16, 2012

नेवाः राजनीतिक जागरण अभियानयात कया छिगु बिचाः न्यनामि नाप सहलह

मेट्रो एफएमय न्हाका वया च्वंगु नेवाः राजनीतिक जागरण अभियानयात कया छिगु बिचाः न्यनामि नाप सहलह : जेठ ८,९ व १० गते या आदिवासी जनजातिया आन्दोलन लिपा आ सुस्त जुया च्वंगु थ्व आन्दोलनयात कया आ गज्यागु ज्याझ्व आदिवासी जनजाति तयसं हये मा, छु अभियान न्हाकेमा ?

No comments:

Post a Comment