नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Wednesday, July 25, 2012

राजेन्द्र श्रेष्ठ नाप सहलह : न्हूगु परिस्थितिइ न्हूगु कथं या परिस्थिति सिर्जना जुया च्वंगु यात कया

राजेन्द्र श्रेष्ठ नाप सहलह :  न्हूगु परिस्थितिइ न्हूगु कथं या परिस्थिति सिर्जना जुया च्वंगु व एमाले दुने जुया च्वंगु अन्तर संघर्ष यात कया नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ उपत्यका समन्वय समिति न्हाकुगु संविधान सभा विघटन लिपाया राष्ट्रिय परिस्थितियात कया जुगु सम्मेलनयात कया

No comments:

Post a Comment