Sunday, November 10, 2013

स्वन्ति नखः या छन्हू न्ह्यो जनबहाः, वंघ, न्हूसतक, असं बजाया छुँ किपात

स्वन्ति नखः या छन्हू न्ह्यो जनबहाः, वंघ, न्हूसतक, असं बजाया छुँ किपात 
तिहारको पूर्व सन्ध्यामा काठमाडौं जनबहाल, ईन्द्रचोक, नयाँसडक र असन बजारमा देखिएको रौनक
No comments:

Post a Comment