Sunday, October 6, 2013

दशैं व मोहनि नखःया दथुइ पाःगु खँ

सन्ध्या टाइम्स ने. सं. ११३३ यंलागा आमै शुक्रवाः कुन्हु तँसापौलय प्रकाशित जूगु लेख
दशैं व मोहनि नखःया दथुइ पाःगु खँ
 
श्रीकृष्ण महर्जन

थौंकन्हय् नेवाःतय्ंसं तकं मोहनि नखःयात दशैं धकाः धायेगु याना हःगु दु । थयेक स्वयेबलय् मोहनि नखः व दशैं व थें हे च्वंगुलिं जुइ सायद् अथे धयाच्वंगु । मोहनि नखःयात दशैं धाःगुया मूल कारण धइगु मोहनि नखः व दशैं व हे इलय् लाइगुलिं जुइमाः । अले राज्यं नं न्हापांनिसें हे नखः चखःत मध्ये दक्ले तःधंगु नखःया रुपय् दशैं धकाः यक्व विदा बिया राष्ट्रिय नखःया रुपय् हनाच्वंगुलिं खः धायेछिं । बास्तवय् दशैं धइगु हिन्दू धर्मनाप स्वापू दुगु अले न्हापा हिन्दू अधिराज्य जूगुलिं राज्यं उगु हे कथं मान्यता बियातःगुलिं नेवाः समाज दुने नं दशैं खँग्व झन झन ल्वकःह्वाना वंगु खयेमाः । अझ हिन्दू धर्मया दर्शन कथं थःसिबें थकालिपिं अर्थात आर्शिवाद काये बहःपिंपाखें आर्शिवाद कया ध्यबा काये खनीगु जुया हे जुइ नेवाः मस्तय्गु म्हुतिइ मोहनि नखःबिसें अप्वः दशैं खँग्वः अप्वः वल । अले नेवाःतय्गु छेँय् छेँय् तकं दशैंया सिन्हः तिउ वनेगु धकाः थःलापिं मस्त वयेगु यानाच्वंगु दु । थःभिनामस्तनिसें थःथितिपिनि मस्त तकं वया दशैंया सिन्हः तिइत वइगु जुयावल । मस्तय्सं सिन्हः तिइत वइगु इलय् सिन्हः मतिकूसां ज्यामछिनिगु अले खय्तय् थें हे ध्यबा नं बिइगु यानाहल । उकिं हे जुइ सायद् महोनि नखः व दशैं वथें वथें हे जुयावंगु दु नेवाः समाजय् ।

दशैंया अर्थ
दशैं धाइगु पुराणया आधारय् ब्वलनाच्वंगु संस्कृति खः । पुरानय् दुगु किंवदन्ती कथं महिसासुर दैत्ययात भगवतीं स्याःगु दिं नवःमि धाइ । अले उकिया उपलक्ष्यय् कन्हय् खुन्हु उत्सवया रुपय् हंगु नखः खः विजया दशमी । अले अथे दैत्ययात सिधयेकूगु दिं जुया विजय उत्सवया रुपय् विजया दशमी नखः हिन्दूतय्सं हना वयाच्वंगु खने दु । पुरानया आधारय् तसकं बांलाःगु दिं जुया उखन्हु थःसिबें थकालिपिं व हनेमाःपिंपाखें सिन्हः तिइगु चलन न्ह्याकाच्वंगु खः । दशैंया इलय् तिइगु सिन्हः ह्याउँगु सिन्हः खः । अले मेगु इलय् ला हे मनःसां दशैंया इलय् ला नयेमाः धकाः विशेष याना खय्तय्सं ला नयेगु यानाच्वंगु खने दु । थ्व छगू कथं द्यःवादी सिद्धान्त कथं हनाच्वंगु नखः खः दशैं । आर्शिवाद कायेगु अले भगवतीयात पूजा यायेगु कथं हनाच्वंगु नखः जुया छगू कथं विजया दशमी धइगु आदर्शवादी दर्शनया आधारय् हनाच्वंगु नखः धकाः धायेछिं ।मोहनि नखःया अर्थ

मोहनि नखः धइगु नेवाःतय्गु बुँज्या नाप स्वापू दुगु नखः खः । बुँइ वा लयेगु नितिं तयारी अवस्थाय् हनीगु नखः खः । थःपिनिगु जीवनय् दच्छियंकं नयेमाःगु वा दुकायेत माःगु कथंया समानत तयारी अवस्थाय् तयेगु कथंया नखः खः । अस्तमि खुन्हुयात नेवाःतय्सं कूछि भ्वय् धकाः भ्वय् नइ । वास्तवय् कूछि भ्वय् धइगु कूलछि खः । कूलया सकल मनूतय्त कुलछि धाइगु खः । अले बुँइ वा लयेगु नितिं माःगु कथंया फुक्क सामान थापना याना कूलयापिं सकलें च्वना भ्वय् नया सहलह ब्याकेगु भ्वय् धइगु हे कूछि भ्वय् खः । कूछि भ्वय्ंया अर्थ मथुया नेवाःतय्सं निमना-निमना बजि दाना भ्वय् नयेगु तकं यानाच्वंगु दु । अथे कूछि भ्वय्ंया कन्हय् खुन्हु नवमियात स्याक्वत्याक्व धाइ । बास्तवय् नवःमि खुन्हु समे छाया थःपिनिगु बुँज्याय् छ्यलीगु समानयात पूजा याइगु खः । समे छाइगु धइगु पञ्चतत्व छाइगु खः । पञ्चतत्व धइगु जीवया प्रतिक खः । अले जीवया प्रतिक जूगुलिं मनूतय्सं जीव वलि तकं बिइगु याना वयाच्वंगु दु । अले अथे पूजा याइगु इलय् च्याःगु मतयात सलिंचां त्वःपुया तइगु । व हे सलिंचाय् हाखः किनाच्वनी । अथे हाखः किनाच्वंगुयात हे मोहनि सिन्हः धाइगु खः । मोहनि सिन्हः तिइगु खः । मोहनि सिन्हः धइगु छगू कथं शक्तिया प्रतिक कथं नालातःगु दु । छुं नं कथंया ततःधंगु ज्या याये मालकी तिइगु सिन्हः धइगु मोहनि सिन्हः खः । गुलिसिनं मोहनि सिन्हः नवःमि खुन्हु हे तिइगु यानाच्वंगु दुसा गुलिसिनं दशमी अर्थात चालं खुन्हु तिइगु याना वयाच्वंगु दु । चालं धइगु चालन खः । चालन धइगु चले यायेगु खः । उकिं चालं धइगु समानत चलेयायेगुया अर्थय् दु । चालंखुन्हुनिसें हे नेवाःतय्सं अस्तमि खुन्हु थापं याःगु समानयात छ्यलेगु अर्थात प्रयोग यायेगु शुरु याइ । अले चालंखुन्हुनिसें हे बुँइ वा लायेगु ज्या न्ह्याकेगु तकं याइ । थ्व हे झ्वलय् आगं दुपिन्सं आगमं पायो तकं पिकाइ । उकिया अर्थ नं थःपिनिगु ल्वाभः तकं ज्वना मनू हे दिगिदिगि खाना पिहां वइगु खः । उकिया अर्थ नं प्रयोग यायेगु हे खः । थौंकन्हय् तकं दाफा गुथि वा छुं नं कथंया गुथिइ अस्तमि खुन्हु थापं याना चालं खुन्हु प्रयोग यायेगु कथं सांस्कृतिक बाजं थायेगु नापं पुइगु तकं याइ ।


उकिं नेवाःतय्सं हना वयाच्वंगु मोहनि नखः धइगु बुँज्या नापं जीवनय् प्रयोग याइगु समान तयारी अवस्थाय् तयेगु व छ्यलेगु नाप स्वापू दयाच्वंगु दु । अथे जुया हिन्दू धर्मया दर्शन नापं गुगु नं ल्याखं मोहनि नखः ज्वःमल । तर थौंकन्हय् धाःसा दशैं नाप स्वाका थःपिनिगु समानयात थापं यायेगुसिबें अप्वः भगवतीया किपाः वा मूर्ति तया तकं नेवाःतय्सं पूजा यानाच्वंगु दु । संघर्षवादी सिद्धान्तयात ज्वनाच्वंगु नेवाः संस्कृतिया दर्शनय् तकं आदर्शवादी अर्थात द्यःवादी सिद्धान्तयात स्वाका यंकाच्वंगु दु । थ्व इलय् नेवाःतय्सं मोहनि नखः व दशैंया दथुइ पानाच्वंगु खँयात बांलाक्क थुइका हने मफत धाःसा कन्हय् वया मोहनि नखः धइगु व दशैं धइगु व हे धकाः तायेकेफु । उकिं नेवाः संस्कृति हना गौरव तायेकेगु अले नेवाः संस्कृति हे नेवाः म्हसीका खः धकाः तायेका वयाच्वंपिं नेवाःतय्सं बिचाः यायेमाःगु अवस्था दु धाःसां छुं पाइमखु ।

No comments:

Post a Comment