नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Sunday, June 9, 2013

सहकालया द्यो खः बुंगद्योसहकालया द्यो खः बुंगद्यो

सहकालया द्यो खः –
मत्छेन्द्रनाथ !

छछाः सदां चुलायेमा
छजू न्ह्याबलें पुने दयेमा
आस्थाया स्वां छासें
दँय् दँसं जात्रा हना झिसं ।


भाजु रामशरण महर्जनजुं कीपूलिई जूगु प्रतिभा साहित्य परिवारया साहित्यिक मुना ज्याझ्वलय् ब्वना न्यंका दिइगु थ्व सिजो (छथि कोरियाली काव्य ढाँचा) कथंह च्वया तगु च्वसु खः ।

सिजो काव्य ढाँचाया विशेषता
– थ्व छथि कोरियाली काव्य ढाँचा खः ।
– स्वंगु वा खुगु झो
– ४२–४६ आखः ग्व
– हाइकुथें हे विम्ब, राग, प्रतिकात्मक
– निगुगु व स्वंगुगु झो या विषयवस्तु पाई ।

No comments:

Post a Comment