नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Thursday, March 28, 2013

नेपालभाषाया संगीत ख्यःलय न्हापाम्ह मिसा संगीतकार मयजु उत्तरा मानन्धर नाप सहलह


मेट्रो एफएमया नेपालमण्डल दबूलिइ ब्याँचुलि ज्याझ्वःलय् नेपालभाषाया संगीत ख्यःलय संगीत तया दिइम्ह  मिसा संगीतकार मध्ये दकलय न्हापां संगीत तया दिइम्ह मयजु उत्तरा मानन्धर नाप सहलह याना दिइ भाजु श्रीकृष्ण महर्जनजु ।Trouble listening the radio ?
Try the alternative player below


To download the audio, right click the link below, select "Save Target As" or "Save Link As" 

2 comments: