नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, March 28, 2013

नेपालभाषाया संगीत ख्यःलय न्हापाम्ह मिसा संगीतकार मयजु उत्तरा मानन्धर नाप सहलह


नेपालभाषाया संगीत ख्यःलय न्हापाम्ह मिसा संगीतकार मयजु उत्तरा मानन्धर नाप सहलह 

मेट्रो एफएमया नेपालमण्डल दबूलिइ ब्याँचुलि ज्याझ्वःलय् नेपालभाषाया संगीत ख्यःलय संगीत तया दिइम्ह  मिसा संगीतकार मध्ये दकलय न्हापां संगीत तया दिइम्ह मयजु उत्तरा मानन्धर नाप सहलह याना दिइ भाजु श्रीकृष्ण महर्जनजु ।

2 comments: