नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Tuesday, October 9, 2012

यथार्थ खँ कनादिई भाजु पबित्र बज्राचार्यजुं शरद कसानाप

Photo : Nripendra Lal Shrestha
यथार्थ खँ कनादिई भाजु पबित्र बज्राचार्यजुं शरद कसानाप

नेवाः देय् दबूया तःमुँज्या स्थगित जुगु बारे यथार्थ खँ कनादिइ पबित्र बज्राचार्यजुं ।

(रिकर्ड बांलामजुसां वयकलं देय् दबूनाप स्वागु खँ महत्वया जुगु नि न्ह्यब्वया च्वना – राज)No comments:

Post a Comment