नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Tuesday, October 9, 2012

यथार्थ खँ कनादिई भाजु पबित्र बज्राचार्यजुं शरद कसानाप

Photo : Nripendra Lal Shrestha
यथार्थ खँ कनादिई भाजु पबित्र बज्राचार्यजुं शरद कसानाप

नेवाः देय् दबूया तःमुँज्या स्थगित जुगु बारे यथार्थ खँ कनादिइ पबित्र बज्राचार्यजुं ।

(रिकर्ड बांलामजुसां वयकलं देय् दबूनाप स्वागु खँ महत्वया जुगु नि न्ह्यब्वया च्वना – राज)No comments:

Post a Comment