नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, September 13, 2012

नरेश ताम्राकार नाप सहलह – नेवाः स्वायत्त राज्य संघर्ष समितिया लिपागू निर्णय व नेवाः देय् दबूया तमूज्या जुवना च्वंगु प्रसंग ।

नरेश ताम्राकार नाप सहलह – नेवाः स्वायत्त राज्य संघर्ष समितिया लिपागू निर्णय व नेवाः देय् दबूया तमूज्या जुवना च्वंगु प्रसंग ।

नेवाः तयगु राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय दबूया नायः नरेश ताम्राकार नाप सहलह । नेवाः तयगु मंकागु मोर्चा नेवाः स्वायत्त राज्य संघर्ष समितिया लिपागु निर्णय नापं नेवाः देय् दबूया तमूज्या जुवना च्वंगु प्रसंग यात कया मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जन जुं याना दिगु सहलह ।No comments:

Post a Comment