नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Tuesday, September 25, 2012

स्वनिगः पिनेयापिं नेवाःप्रतिनिधि तयेगु मिखाय् नेवाः देय् दबूया तःमुँज्या

स्वनिगः पिनेयापिं नेवाःप्रतिनिधि तयेगु मिखाय् नेवाः देय् दबूया तःमुँज्या

नेवाः देय् दबूया तःमुँज्याय् ब्वतिकायेत झायादिइपिं स्वनिगः पिनेयापिं नेवाः प्रतिनिधि तयगु मिखाय तःमुँज्या गुकथं न्हाना च्वन । मेट्रो एफएमया उदेन न्हूसायमि याना दिगु खँल्हाबल्हा ।

No comments:

Post a Comment