नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, September 13, 2012

आदिवासी जनजाति पार्टीया अवधारणा पत्र

आदिवासी जनजाति पार्टीया अवधारणा पत्र

विश्व आदिवासी दिवसया लसताय ब्यागलं कथंया राजनीतिक पार्टीया अवधारणा पत्र सार्वजनिक जुगु दु । थुकियात कया नेवाः देय् दबूया नायः नरेश ताम्राकारपिं नाप सहलह मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जनजुं
यानादिगु ।

No comments:

Post a Comment