नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, September 13, 2012

सोनाम शेरचन नाप मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जन जुं याना दिगु सहलह

सोनाम शेरचन नाप मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जन जुं याना दिगु सहलह

एकीकृत नेकपा माओवादी विस्तारित मूज्याय् कार्यकर्ता व लडाकु तयसं यागु संघर्षयात कया सोनाम शेरचन नाप मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जन जुं याना दिगु सहलह ।No comments:

Post a Comment