नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Friday, August 24, 2012

मेट्रो एफ एम या उदेन न्हुसायमिजु पाखें कया दिगु सहलह : नेपाः या बौद्ध समुदाय पाखें विरोध

भगवान बुद्धया किपा दुगु लाकां उत्पादन याम्ह अमेरिकी कम्पनीया विरुद्ध नेपाः या बौद्ध समुदाय पाखें विरोध व प्रधानमन्त्री व अमेरिकी दुताबासय् ज्ञापन पत्र बिइगु बारे मेट्रो एफ एम या उदेन न्हुसायमिजु पाखें कया दिगु सहलह

No comments:

Post a Comment