नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Friday, August 24, 2012

मेट्रो एफ एम या उदेन न्हुसायमिजु पाखें कया दिगु सहलह : नेपाः या बौद्ध समुदाय पाखें विरोध

भगवान बुद्धया किपा दुगु लाकां उत्पादन याम्ह अमेरिकी कम्पनीया विरुद्ध नेपाः या बौद्ध समुदाय पाखें विरोध व प्रधानमन्त्री व अमेरिकी दुताबासय् ज्ञापन पत्र बिइगु बारे मेट्रो एफ एम या उदेन न्हुसायमिजु पाखें कया दिगु सहलह

No comments:

Post a Comment