नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Sunday, August 26, 2012

डा. चुन्दा बज्राचार्य नाप मेट्रो एफएम या श्रीकृष्ण महर्जन जुं कया दिगु अन्तवार्ता -आ गुकथं नेपालभाषा ब्वमिंत अप्वयकेगु, नेवा तयसं गुकथं न्हचिले मालि ।

नेपाल भाषा ब्वना एसएलसी जाँच बिइपिं न्हियान्हिथं म्हो जुया वना च्वन । प्लस टु लय् या नेपाल भाषा कया ब्वंपि ब्वमि तहे मदय धुंकल । ब्याचलर खय न तसंक म्हो । अले मास्टर य ब्वमि म्हो जुया वना च्वन ।  आ गुकथं नेपालभाषा ब्वमिंत अप्वयकेगु, नेवा तयसं गुकथं न्हचिले मालि । छु नेवाः स्वायत्त राज्य वयेधुकंलकि जक थुकिया ज्याछ्यलिगु दायरा अप्वयावनि वा आवन निसें हे नेवाः तयसं छुं यायेमा ? डा. चुन्दा बज्राचार्य नाप मेट्रो एफएम या श्रीकृष्ण महर्जन जुं कया दिगु अन्तवार्ता ।(Apologue : Due to technical problem in recording, I could reproduce only 7:43 minutes of the program and unable to reproduce this 1 hour long radio program. Sorry for the inconvenience. - Raj )

No comments:

Post a Comment