नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Sunday, July 22, 2012

डा. राममान श्रेष्ठ नाप सहलह : पूलाम्ह जुजु ज्ञानेन्द्र शाहया अभिव्यक्तियात कया

पूलाम्ह जुजु ज्ञानेन्द्र शाह नं न्हापा ६२/६३ या जनआन्दोलन जुगु इलय न्हय्गु दललिसे राजसंस्था यात तयेगु धका सहमति लिखित रुपं जुगु ख धया दिगु व आ सेरेमोनियल जुजु जुया च्वनेगु अभिव्यक्तियात कया अबलेया जनआन्दोलनय् नागरिक स्तरं गणतान्त्रिक मोर्चाया नेतृत्व याना दिम्ह डा. राममान श्रेष्ठ नाप सहलह

No comments:

Post a Comment