नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Monday, July 16, 2012

नगरकोटय् नेवाः प्रतिनिधितयगु बैठकयात कया सहलह : मेट्रो एफएम न्यनामि नाप

नेवाः राज्यया नितिं एकल जातीय पहिचानसहितया नेवाः प्रदेश सुनिश्चित यायेमा धइगु ल्याखं संघर्षय् क्वहां वया च्वंगु नेवाः स्वायत्त राज्य संघर्ष समिति आवइगु रणनीति तयार यायेत नगरकोटय् नेवाः प्रतिनिधितयगु बैठकयात कया सहलह : मेट्रो एफएम न्यनामि नाप

No comments:

Post a Comment