नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Sunday, June 17, 2012

भाजु नेमसिं नकमि लोकतान्त्रिक नेवाः खलः या नायः नापः सहलह : मेट्रो एफ्एम् नेपालमण्डल दबू या विशेष राजनीतिक अभियान

भाजु नेमसिं नकमि लोकतान्त्रिक नेवाः खलः या  नायः ख । वयक नेपाली काँग्रेसया नेतृत्वपक्ति यात वंगु छुं दिं न्ह्यो जकः आदिवासी जनजाति नापं नेवाः त जाना आदिवासी जनजातिया हक अधिकारया नितिं नेवाः प्रदेशया लागि ज्ञापन पौ लःल्हाना दिगु जुल । वयक नापः मेट्रो एफ्एम्या नितिं भाजु श्रीकृष्ण ज्यापूजुं न याना दिगु सहलह ज्याझ्वः ।

...... आपालं लुमंके मापिं प्यम्ह शहीदय् छम्हये सित जक जातीय पहिचान बिल, स्वम्हयसित पहिचान मबिल । गगांलालयात श्रेष्ठ धका च्वइबिउसा छु जुइ ? धर्मभक्तयात माथेमा धका च्वयां छु स्यनि ? शुक्रराजयात जोशी धका च्वयां छु स्यनि ? ....... थौं मस्तयसं ब्वनि बलेय् उमिगु जातीय पहिचान हे मन्त । .......

आदिवासी जनजातिया नितिं हरहमेसा या लागि अग्राधिकार जुइमा, आत्मनिर्णयया अधिकार बिइमा । उकियागु व्यवस्था संविधानय् जुइमागु दु, लिखित रुपय् जुइमागु दु । .... झिगु थ्व संघर्ष जारी जुइ । यदि झि सकलें आदिवासी थात्थेहे मुनं धासाः सुनानं बर्मूबादयागु छुं यायेफै मखु । गणेशमानयात झिसं थन छक लुमकें जुइ हे मा । लुमकें अवश्य हे मा, झिसं पाठ काये हे मा । ......

No comments:

Post a Comment