नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Tuesday, August 25, 2015

गुलाम

गुलाम

सुधीर ख्वबिSource : https://www.facebook.com/groups/nepalbhasha.sahitya/?fref=nf

गुलामत
गुलामी त्वता
स्वतन्त्रताया म्ये हालिमखु ।
थ: गथे ख:
थ:गु लागा नं
मालिकयात देछायेगु मनसुवा तयाच्वनी ।
निर्लज्जत
निर्लज्जताया गाभलं भुना
नांङाम्ह बादशाह जुइत: स्वयाच्वन।
थ: थें नतुं
दुनियाँयात
मूर्ख भापिया च्वन ।
जिगु देश
अक्षुण्ण सदां
मम्व: गुबलें न गुलामी बिपला नं ।
छुं छुं अराजक स्वार्थत
अस्थिरताया लू त
मन्चनया दिग्दर्शन यानाच्वन।
छाय् मथूगु ख:
स्वार्थ व लिप्सातयेगु
गुलामीया मोह मोहरा जुइगुया दारुणता।
चायेकी मिखा
नुग: व आत्माया छक:ला
लुमन्की अले थुइकी देशया अर्थ व मर्म ।
थन ,
निभालं मया
गुबले नं गुलामी
धरती ज आकाशया ।
न नगु तयेसं हे यात
तिमिलाया चापलुसी
न तिमिलां हे यात गुलामी सुपाँयया ।
अथेसां
छाये याई गुलामी थन
सोचत , लोभत उदाङ जुया ।
गुलामत
नतमस्तक जुया
पालिई भोसुलेगु कासा म्हिताच्वन ।
सीमा पारीतकया
कां ब्वाज्या धेंधें बल्लाय्
लिमला: निर्वाचित व मनोनित गुलामतये ।
सुरोथ,ईंट, पान व चिर
प्यम्ह थुपिं गुलामतयेगु आज्जु
छम्हं हे आका, मालिक, प्रभु ज ख्वामित् !
मालिकया स: म्हुतुइ यखाना
गुलामत गुलामी यानाचन
थ: विरुद्ध , गुलामतयेगु देश धयेकेत?

No comments:

Post a Comment