Tuesday, August 27, 2013

साया ११३३ या लुमन्ति

साया ११३३ या लुमन्ति
यैँया हनुमान ध्वाखा व बसन्तपुर या छुँ किपा त

छगु दँ दुने मदुपि थः छेँजया लुमन्तिइ हनिगु थ्व साया नखः नेवाः तयगु छगु थगुहे पहया नखः ख । येँया जुजु प्रताप मल्लं न्ह्याका थकुगू थ्व नखः थौं तक्क वबले यक्को हे ह्यूपा व सां थ्वया मूस्वरुप आतक्क न अथेहे तिनी । साया नेवाः तयसं दे न्यंकहे थगु बस्ती दुथाय तक्क तजीक हना वया च्वंगू दु ।

Photos copy right : Raj ShresthaAdd caption

No comments:

Post a Comment