नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Sunday, June 9, 2013

प्रतिभा साहित्यिक परिवारया ६६ क्वःगु साहित्यिक मुना ज्याझ्वः

प्रतिभा साहित्यिक परिवारया ६६ क्वःगु साहित्यिक मुना ज्याझ्वः

ने.सं.११३३ बछलाथ्व आमै शनिवार खुन्हु प्रतिभा साहित्यिक परिवार, नेपालया ६६ क्वःगु साहित्यिक मुना ज्याझ्वः डा.पुष्पराज राजकणिर्कारया मू पाहाँसुइ प्रतिभा साहित्य परिवारया नायः ज्ञानवहादुर महर्जनया नायःसुइ किपूया अमल्सि च्वंगु राजभाइ जकःमिया छेँय् तुयू नासः दबुलिइ जुल । 

उगु ज्याझ्वलय् रामभक्त महर्जन चिनाखँ, भरत महर्जन चिनाखँ/गजल, रामभोला महर्जन चिानाखँ, सुुवर्ण महर्जन, चिनाखँ, न्हुच्छेमाया महर्जन म्ये, विश्वनाथ श्रेष्ठ चिनाखँ, केशव ज्यापु गजल, शेषनारायण महर्जन चिनाखं, सागर ज्यापु चिनाखं, राजेश महर्जन चिनाखं, जितेन्द्र महर्जन चिनाखं, तुयू पुं हाइकु, रामशरण महर्जन हाइकू/ चिनाखं, अर्जुन नेपामी चिनाखं, राजभाइ जकःमि चिबाखं, नजरराम महर्जन बाखं, शम्भुराम महर्जन, डा.तुयुवहादुर महर्जनं किपूली नेपालभाषा साहित्यया इतिहास कनाःदिसें थःथःपिनिगु नुगः खँ प्वंकाः दिल । 

अन ब्वंगु चिनाखंया समीक्षा मूपाहाँ डा. पुष्पराज राजकणिर्कारजुं यानादीगु खः । सभापति ज्ञानवहादुर महर्जनं अन झायादीपिं सकसितं सुभाय बियादिसें थ्व ज्याझ्वः निरन्तरता जुइगु आशा प्वंकाः दिल ।

किपू,ने.सं.११३३ बछलागा ३० आमै (२०७० जेस्ठ २५ गते शनिबार) भाषा साहित्ययात चोन्ह्याकेया नितिं प्रतिभा साहित्यीक परिवार,नेपा:या ग्वसालय खुईखुक्व:गु (६६ औ)प्रतिभा साहित्य मुज्या मुक्कं नेपाल भाषा जुल /किपूया अमल्सि च्वंगु तुयु लुमन्ती दबु (राजभाई जक:मिया छयें)न्हिनयेसिया ३:०० ता:इलये निस्यें ५:०० ता:ई तक न्ह्यागु उगु मुज्याय मुक्कं २० म्ह्स्यें थ:थ:गु च्वसुत ब्वना न्येंकुगु ख:/
उगु मुज्यासं नांजा:म्ह बाखं च्वमि भाजु नजरराम महर्जन लिस्यें चिनाखं च्वमिपीं रामभक्त महर्जन"रमझम",बुद्ध नेवा:,विश्व नाथ श्रेष्ठ,रामशरण महर्जन, जितेन्द्र महर्जन,केशब ज्यापू, राज श्रेष्ठ पिन्सं ब्वति का:गु ख:/

ज्याझो प्रतिभा साहित्यीक परिवारया नायो ज्ञान बहादुर महर्जन"नेवा:"या नायोसुई न्ह्यागु ख:/उगु ज्याझोलये पाहाँ सस्थापक नायो/मू संरक्छ्येक कवि राजभाई जक:मि,नेपाल भाषा विद डा.तुयु बहादुर महर्जन, मू पाहाँ/समिक्छ्या या नितीं हनेबह:म्ह डा.पुष्पराज राजकर्णिकार जु झाया:दिगु ख:/

ज्याझ्व: प्रतिभा साहित्यीक परिवारया ल्यु दांभरि मयजु रस्मि नापितं न्याका:दिलसा ब्वति का झा:पिंत प्रतिभा साहित्यीक परिवारया दांभरि भाजु जितेन्द्र महर्जनजुं लसकुस न्वोचु बियादिल/
Some glimpses ....
Photo Credit : Najar Ram Maharjan, Gyan Bahadur Newa. 
Uploading Audio Soon. 
No comments:

Post a Comment