नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, April 11, 2013

महाकवि गिरिजा प्रसादया ७५ क्वःगु बुन्हि हना ज्याझ्वः

महाकवि गिरिजा प्रसादया ७५ क्वःगु बुन्हि हना ज्याझ्वः
सन्दर्भ : महाकवि गिरिजा प्रसादया बुन्हि - चिल्लागा द्वादसि, ११३३ । महाकवि गिरिजा प्रसादया ७५ क्वःगु बुन्हिया लसताय् थौं नेपाल सम्बत् ११३३ चिल्लागा आमै कुन्हु वयकया हे जन्मस्थल सक्वय छगू ज्याझ्वः जुल । थनया भाग्योदय उच्च मा.वि.या परिसरय् जूगु उगु ज्याझ्वलय महाकविया चिनाखँ नेपालभाषाया नांजापि कवि व कवयित्रीपिंस वाचन याना दिगु जूल । अथेहे कलाकारपिंस महाकविया म्ये हाला दिल सा नांजापि साहित्यकारपिंस महाकविया नेपालभाषाय देनयात कया न्वचू बिया दिगु जूल । हनेबहम्ह साहित्यकार रामशेखरजुं म्हमफुसां न ज्याझ्वलय झाया दिया थगु संस्मरण कना दिल । उबलयया छुँ पुलुपालु किपात थन न्ह्ब्यवया च्वना । No comments:

Post a Comment