नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Thursday, November 8, 2012

श्यामकृष्ण मानन्धर नाप सहलह - वयकः जनस्तरं नीस्वंगू राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वा प्रतिष्ठान थिमि या नायः जुया दिइ

Shankhadhar : Replica of Stone image at
Pashupati Temple
श्यामकृष्ण मानन्धर नाप सहलह - वयकः  जनस्तरं नीस्वंगू राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वा प्रतिष्ठान थिमि या नायः जुया दिइ

शंखधर साख्वा प्रतिष्ठान सरकारी स्तरं गठन यायेमा धका सः थ्वइ च्वंगु दु । जनस्तरं धासा राष्ट्रिय विभूति शंखधर साख्वा प्रतिष्ठान मध्यपुर थिमि निस्वने धुंकुगु दु ।

थ्वहे विषयलय् थ्व प्रतिष्ठानं याना वया च्वंगु थिथि ज्याःयात कया व प्रतिष्ठानया नायः श्यामकृष्ण मानन्धर नाप सहलह ब्याका दिइ मेट्रो एफएमया उदेन न्हूसायमि व श्रीकृष्ण महर्जन जुं ।


No comments:

Post a Comment