नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Friday, November 9, 2012

किरण शाक्य नाप सहलह : यलय बिस्कं न्हूदँ समारोह समिति गठन यात कया

Nepalese ethnic Newah people participate in
celebrations to mark the beginning of
Nepal Sambat (National Era) New Year in Kathmandu.
किरण शाक्य नाप सहलह : यलय बिस्कं न्हूदँ समारोह समिति गठन यात कया

नेपाल संवत् ११३३ न्हूदँ हनेत थुगुसी यलय् वरिष्ठ राष्ट्रिय व्यक्तित्व भाजु सत्यमोहन जोशीया अध्यक्षताय् न्हूदँ समारोह समिति गठन जुगु दु।

नेपाल संवतया न्हूदँ ११३३ हनेत ई. मोहनकृष्ण डंगोलया अध्यक्षताय् न्हूदँ राष्ट्रिय समारोह समिति ११३३ नीस्वने धुंका यलय बिस्कं न्हूदँ समारोह समिति गठन छाय याये मागु धैगु विषय यात कया किरण शाक्य नाप सहलह । सहलह ब्याका दिई मेट्रो एफएमया नेपालमण्डल दबूलिइ उदेन न्हूसायमि व श्रीकृष्ण महर्जनजुं न्हूदँ विशेष अभियानय् ।

No comments:

Post a Comment