नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Saturday, September 22, 2012

न्ह्यम्ह (७) उम्मेदवार तयेगु मंका वक्तब्ययात कया नेवाः देय दबू तःमुँज्या प्रसंग


न्ह्यम्ह (७) उम्मेदवार तयेगु मंका वक्तब्ययात कया नेवाः देय दबू तःमुँज्या प्रसंग

नेवाः देय दबूया नायः पदया उम्मेदवार त थःथगु कथंया पुचः दयेका वनेगु पहल जुगु खनेदत । न्ह्यम्ह (७) उम्मेदवार तयसं मंका वक्तव्य पिकाना दक्को छप्पं जुया वनेमा धका संदेश बिगु जुल । मंका वक्तव्यया सार उम्मेदवार नां न्ह्यथनापिं जिपि न्ह्यम्ह सकलें छगु हे पुचः जुया न्ह्यावने त सर्वसम्मतीं निर्णय यानागु धका मंका वक्तव्य पिकागु यात कया छिगु बिचा कया दिगु जुल मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जनजुं ।No comments:

Post a Comment