नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Sunday, September 23, 2012

मेट्रो एफएम नेपालमण्डल दबूया विशेष ज्याझ्व – नेवाः देय् दबूया तःमुँज्याय् थिथि उम्मेदवार व न्येनामि पासापिं नाप सहलह


मेट्रो एफएम नेपालमण्डल दबूया विशेष ज्याझ्व – नेवाः देय् दबूया तःमुँज्याय् थिथि उम्मेदवार व न्येनामि पासापिं नाप सहलह

मेट्रो एफएम नेपालमण्डल दबूया विशेष ज्याझ्व - नेवाः तयेगु मंकागु राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबूया तःमुँज्या व दबूया नायः व थिथि पदय् उम्मेदवार घोषणा यानादिपिं व्यक्ति व न्येनामि पासापिं नाप सहलह न्हाका दिगु श्रीकृष्ण महर्जनजुं । वयक उम्मेदवारपिं खः –
त्रिरत्न शाक्य,
ज्योति शाक्य,
किरण शाक्य,
डा. चुन्दा बज्राचार्य व
जीतेन्द्रविलास बज्राचार्य ।
न्येनामि पासापिं खः – बलराम चित्रकार, बन्धुदत्त बज्राचार्य, विश्वनाथ श्रेष्ठ, इन्द्रानन्द बज्राचार्य, दीपक तुलाधर व लेखरत्न तुलाधर ।
No comments:

Post a Comment