नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Thursday, September 20, 2012

राष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री दथुइ ख्वांउया वनाच्वंगु सम्बन्ध मार्शल जुलुम शाक्यनाप सहलह

राष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री दथुइ ख्वांउया वनाच्वंगु सम्बन्ध मार्शल जुलुम शाक्यनाप सहलह

देया समसामयिक राजनीतियात कया – पार्टी त दुनेया अन्तरसंघर्ष, सरकारीवादी दलतयगु गठबन्धन, प्रभावशाली नेता तयेगु भारतगमन, राष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री दथुइ ब्वलना वगु कचमचः यात कया मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जनजुं याना दिगु सहलह ।

No comments:

Post a Comment