Sunday, September 1, 2013

महाभारतया भीमसेन व नेवाः तयेगु भिन्द्यो छम्ह हे मखू

महाभारतया भीमसेन व नेवाः तयेगु भिन्द्यो छम्ह हे मखू
 
Photo Credit : विजय शर्मा राजोपाध्याय
राज श्रेष्ठ, कीपू, येँ ।

महाभारतया भीमसेन व नेवाः तयेगु भिन्द्यो छम्ह हे मखू । भारतवर्षय् गन नं महाभारतया भीमसेनयात अलग्ग हे कथंह पुजा यायेगु वा महत्व बिया तगू मदु । भिमसेनया अस्तित्व धैगु हे पंचपाण्डवया जेठाम्ह युधिस्थिरया न्ह्योने ल्युने जक दं वइ । थगु ताकत क्यनेगु बाहेक भिमसेनया राजनीतिक व आर्थिक छुं हे कथंह मेगु पक्षय सक्रियता मदु । थ्व झिसं महाभारत ब्वना स्वल धासा बांलाक्क हे ध्वाथुइके फइ । भारतवर्षय तक्क नं भिमसेनया अलग्ग हे मूर्ति वा मन्दिर दयेका पुजा याना वया च्वंगु इतिहासय् मदु ।

अथे जुसां नेपालय् जक भिमसेनयात् नेवाः तयसं बनेज्या सुथां लाकिम्ह भिन्द्यो कथंह कायेमागु छुं आवश्यकता खने मदु । महाभारतया भिमसेन नेपाः गालय् वया थन छुं कथंया ज्याः याना वन धैगु खँ महाभारतया गन नं उल्लेख याना तगु खने मदु । खः महाभारत युद्ध लिपा छुं दँ हस्तिनापुरय् राज्ययाना युधिस्थिर थ किजापिं व द्रौपदी नापं हिमालय पर्वत प्रस्थान यात धका उल्लेख दुसां अन नेपाः गालय् थ्यंका थनया धर्म संस्कृति, जनजीवनयात हे प्रभाव लाइ कथंह छुं ज्याः यात धैगु उल्लेख खने मदु । उपिं राजनीतिं सन्यास कया म्वाम्वाकं स्वर्ग प्रस्थानया नितिं हिमालय यात्राय जक वगु खने दु । उपिं महाभारत ग्रन्थय् उल्लेख याना तगु कथंह धायेगु खःसा जूम्हिता बुइधुंकालि बनबास लिपा चिहाकगु गुप्तबासया नितिं नेपाः गालय् वल धका नं उल्लेख मदु । यदि पंचपाण्डव त व कौरवया गुप्तचरत नेपाः गालय् थ्यंक वगु ख सा उकिया छुं छुं दसु थन दये हे मागु खः । अझ भिमसेनया भूमिका धैगु उगु हिमालय महाप्रस्थान यात्राय् युधिस्थिर नाप न्हापालाक्क द्रौपदी लंय् क्वदबलय् द्रौपदीया छु द्वबिद्व दु ? नहकुल व सहदेवपिं छाय् झिपिं नाप वये मफुत ? अर्जुनया दोष छु ख ? अलय् लिपालाक्क थ न क्वदसेलिं जिगु छु गल्ती जुल छाय् जि म्वाम्वाकं स्वर्गय वये मखन ? धका न्यनेगु बाहेक मेगु छुं मदु । महाभारतया भिमसेनं थगु दे हस्तिनापुरय हे अनया जनताया आर्थिक अवस्था बांलाकेत व्यापार, व्यवसाय यायेमा धका स्यना वंगु मदुसा व नेपाः गालय् वया नेवाः बन्जा तयेत ल्हासाय् बनेज्या याना थःगु देया दुगुक्वें बल्लाकि धका स्यना थकुगुलिं वःयात नेवाः तयसं थःगु आजुद्यो भापिया थःगु छेँ छेँ, पसः पसःलय् देदेगलय् वयागु भव्य मूर्ति दयेका तसंक भव्य कथंह तान्त्रिक विधि कथंह जात्रा न्यायकल धायेगु छगु कोराकल्पना सिवे मेगु मखु धासाः पायछि मजु धका कुंखिने फइमखु । भिमसेन थगु जीवनया अन्तिम क्षणय् हिमालय पर्वत प्रस्थानया नितिं जक वम्ह जूगु, गुकि महाभारत ग्रन्थय् उल्लेखित दु, वं नेवाः तयेत तिब्बत नाप व्यापार या धका गुकथं धाल जूइ, मखुला थ्व अजूचाइपूगु खँ । महाभारत युद्ध त्याकेधुंका लिपा न नेपाःनाप हस्तिनापुरया छुं हे सम्बन्धया उल्लेख मदु गुकि छगु अजूचाइपूगु खँ ख । नेवाः तयेत उलिमछि गुणयाना वम्हेस्यां छु नेपाःयात चटक्क हे ल्वमंका छ्वल ला ?महाभारतय् उल्लेख जूया च्वंगु विराटपर्वय पाण्डव त गुप्तबासया सिलसिलाय् जुजु विराटया राजदरवारय् गुप्त भेष कया सुला च्वंगू उल्लेख दु । जुजु विराटया राज्य आयागु नेपाःया विराटनगर खः धका धयातगु न दु । विराट जुजुया  राजदरवारय् भिमसेन व पंचपाण्डवपिं च्वना च्वंगु व अन द्रौपदीयात सासना बियाच्वंम्ह किचकयात भिमसेनं बध यात धका धया तगु न दु । यदि थ्व खँ सत्य खःसा झिसं मेगु खँ, गुकि छु धाइधासाः दोलखाया नेवाः भाय्यात पंचपाण्डव अन गुप्तवास च्वंबलय थपिं दथुइ खँल्हाबल्हा यायेत दयेका थकुगु गुप्त भाषा खः धका धाइ, थ्व धापु गलत खः धका धायेमा । यदि अथे खःसा पंचपाण्डव त गुप्तवास च्वना वंगु थासय व भाय् न अनयापिं मनू तयेत स्यना वंगु न जूया च्वन । दोलखाया भिन्द्यो जगप्रसिद्धम्हं, दोलखाया नेवाः भाय् यदि भिमसेनया गुप्त भाषा खःसा छाय् व विराटनगरय् प्रचलित मजुल वा छाय् व भाय् हस्तिनापुर लिहांवने धुंका भारतवर्षय मेगु राष्ट्रिय भाषा कथंह पि मब्वल ? भारतवर्षया इतिहास दुने व भाय् गन वन ? छु दोलखाया नेवाः तयेत जक व भाय सुटुक्क स्यना थकुगु खः ला ? थुलि थाकुक दयेका थकुगु भाय् म्वाम्वाकं पाण्डव तयसं परित्याग यातला ? थम्हेस्या दयेका थकुगु भाय् छु जुल धका हान छक स्व वये म्वाला ?

छाये थथे मजूल ? छायेकि थ्व दोलखाया भिन्द्योयात महाभारतया भिमसेन प्रमाणित यायेगु नितिं दोलखाया नेवाः भाय्, गुगु भाय् येँ यल ख्वप सिवें पाः, व भाय् यात गुप्तवासकालीन पंचपाण्डव तयेगु गुप्त भाषा कथंह हिलेगु छगु तधंगु द्वं खः । वास्तवय् दोलखाया नेवाः भाय् नेपालभाषाया छगू पुलागुं प्राचीन स्वरुप ज्वना थौं तक्क न म्वाना च्वंगु भाय खः । व भाय्लय छाय् संस्कृतया प्रभाव खने मदु गुकि भिमसेनया भाय् खःसा अवश्य न खने दयेमागु खः । दोलखाया नेवाः तयसं ल्हाये सगु व भाय् हस्तिनापुरया जनता तयसं न ल्हाये सये फयेमा धका पंचपाण्डव तयसं विचा मया जूइला ?

अझ मेगु द्वं धैगु ला भिमसेनया काय घटोटकचया काय धका यलम्बरयात धायेगु खः । (भाजु विजय शर्मा राजोपाध्यायया च्वसु भिन्द्यो वा भिमसेनलाई नेवारहरु आफ्ना पुर्खा देवता मान्दछन् फेसबुकय् अक्टोबर ३१, २०१३) किराती जुजु यलम्बरयात नेवाः तयेगु पुर्खा कथंह नाला कया तःगु दु । जुजु यलम्बर महाभारतकालीन जुजु खः धका धाइगु या । थ्व जुजु महाभारत युद्धय् ब्वति का वंबलय कृष्णं छल यना छ्योँ ध्यना स्याःगु, व हे छ्योँ आकाशमार्गं वया वंघलय् आकाश भैरव कथंह स्थापित जुल धयातगु दु । यदि भिमसेनया छ्य जुजु यलम्बर खःसाः छाय् थ्व जुजुं पाण्डवया पक्षय युद्ध मल्वात ? छाय् कृष्णं उइगु छ्योँ ध्यने माल ? जुजु यलम्बरयात भिमसेनया छ्य दयेकेगु खःसाः वया नां छाये महाभारत ग्रन्थय् दुमथ्यात ? उलिमछि सछि सछिम्ह कौरव तयेगु नां दुगु महाभारत ग्रन्थय जुजु यलम्बर, पंचपाण्डव तय् छय्, नेपाःगालय् शासन याना च्वम्ह छम्ह शक्तिशालीम्ह जुजु, गुम्ह खना स्वयम् भगवान कृष्ण हे ग्यात, उम्हेस्या नां दुथ्याके म्वा ला ? अये महाभारतया च्वमि ?

किराती जुजु यलम्बरयात भिमसेनया छय् दयेकिगु कुतः धैगु नेवाः तये आजुबराजु महाभारतया भिमसेन खः धैगु पुष्टिया नितिं खः गुगु तच्वकं हे मखुगु खँ खः । वास्तवय् नेवाः तयसं हना वया च्वम्हं भिन्द्योया मूस्वरुप धैगु तिब्बतया ल्हासाय् दु । (भाजु कल्याणमित्रं च्वया दिगु, सन्ध्याटाइम्सय् प्रकाशित च्वसु ) नेवाः तयेगु बनेज्या ल्हासा नाप हे यक्को दु धैगु इतिहास कथंहे प्रमाणित न खः । थःगु व्यापार, व्यवसाय सुथां लाकिम्ह, न्ह्याबले भिं याइम्ह भिन्द्योयात नेवाः तयसं हना वया च्वंगु दु । भिन्द्योया किपा स्वयबलय अन गन नं व किपा महाभारतया भिमसेनया खः धका धायेगु आधार मदु । व किपालय् मेपिं पंचपाण्डव त मदू । भिन्द्योया येँ भिन्द्योत्वाःलय् च्वंगु मूर्तिइ नाप नापं मेमेपिं तान्त्रिक देवीदेवतापिं खः । अन प्यम्ह हे जक मूर्ति पलिस्था याना तगु दु । युधिस्थिर धयातम्ह न मदु । उकिं भिन्द्योया किपा व भिन्द्यो मूर्ति महाभारतया भिमसेनया मखु । छाय धासा महाभारतया भिमसेन जूइगु छगु हे जक आधार धैगु अन युधिस्थिर, द्रौपदी व मेपिं स्वम्ह किजापिं न अवश्य दये हे मा । छायकि महाभारतग्रन्थय् भिमसेनया छुं हे स्वतन्त्र अस्तित्व मदु । कलाः छम्हला न्याम्ह न्याम्हेस्यां इने मापिं, थ दाजुं छु धाल व हे भापिइ मापिं, थ मानप्रतिष्था, राज्य व कलाः तकं धर्मया नामय् बरः तइपिं मध्ये छम्ह भिमसेन गनं झि, आत्मसम्मान व स्वाभिमानं जापिं नेवाः तय् आजुद्यो, झि भिन्द्यो थ्व गुबलसं जूइफइ मखु, जुइफइ मखु । धौख्यःयात धुलिखेल धायेथें झि भिं याइम्ह द्यो भिन्द्योयात भिमसेन धाये दैमखु । सुभाय् ।

3 comments:

 1. testai ho vane patan ko Bhimesen Mandir ma ta Bhimsen lay Dushasan lai mareko pose 6. aani sangai Bhimen ko aama Kunti 6 aani sangai Dropati (bhimsen's wife) pani 6 .... kina ni yesto??? yedi yeutai hoina vane kina uuni haru ko murti sangai rakhnu paryo ta... patan mangalbazar ma matrai hoina patan ko Chsyal ma aani Sundhara ma pani Bhimsen ko murti sangai Dropati ko murti 6... yesma chai k vannu hun6 ni tapai???

  ReplyDelete
 2. नेवातयसं पुज्याइम्ह भिंद्यः व महाभारतया भिमसेन छम्ह हे मखु धइगु खँ जक वल । नेवातयसं पुज्याइम्ह भिंद्यःया विस्तृत नालीबेली (वयागु देय, माबौ, काल, विशेषता, योगदान) न वये माल । व भिंद्यः ल्हासाय गन थाये दु ? अनयापिं संयतयसं न वयात पुज्याला ? छाय वं नेवातयत जक कृपा याःगु जुइ ? नेपादे न्यंक दुगु भिंद्यःया मुर्ति छाय महाभारतया भिमसेनया प्रतिरुप कर्थ जक दयेका तःगु ? ल्हासाय च्वनिम्ह भिंद्यःया स्वरुप गथे च्वं ? इतिहासय छाय व भिंद्यः बारे गनं न्ह्यथना मतःगु ? थिपिं बारे न विवरण वये माल ।

  ReplyDelete
 3. nice read a little bit about bhimsen.but nowhere more information about bhimsen even i.e google.i have been searched on internet/google many more indian web also some where fond bhimsen or bhairo as bhairab please collect more information and share about it...even anyone read this message thanks
  -skdangol@yahoo.com

  ReplyDelete