नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

Tuesday, October 9, 2012

नेवाः देय् दबुया मूछ्याञ्जे रजनी मिला नाप राजेन्द्र शाक्यजुं याना दिगु खँल्हाबल्हा

नेवाः देय् दबुया मूछ्याञ्जे रजनी मिला नाप राजेन्द्र शाक्यजुं याना दिगु खँल्हाबल्हा

“...शून्यया अवस्था जुइमखु ।... मेगु ज्यासना पुचः मल्येतले थ्व हे ज्यासना पुचलं हे कार्यभार न्ह्याका च्वनि । ”

“क्राइसिसया इलय विधिवतं हे वनेमा धैगु मखु ।”

“(संघीयता समर्थक वा विरोधीया) पर्चा उम्मेदवारया लागि ब्यूगु । उम्मेदवारया दावेदारया कथं ब्यूगुयात ज्यासना पुच नाप ल्वाके हये मज्यू ।”
Source :