Tuesday, September 25, 2012

नरेश ताम्राकार नाप सहलह वयकया कार्यकालय् यानादिगु ज्याःयात कया

नरेश ताम्राकार नाप सहलह वयकया कार्यकालय् यानादिगु ज्याःयात कया

नेवाः देय् दबूया नायः नरेश ताम्राकार नाप सहलह इमेजन्यूज एफएमया सुरेन्द्र मानन्धरं याना दिगु नेवाः सरोकारया विषयलय वयकया कार्यकालय यानादिगु ज्यायात कया ।