नेवा: स इन्टरनेट रेडियो

The Status of the radio is


Note: Please Click the play button to listen if the status is Live
Refresh the page if live and player is not responding.

Wednesday, September 5, 2012

असंलग्न राष्ट्र तयगु आन्दोलन व नेपालया भूमिकायात कया परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ नाप

असंलग्न राष्ट्र तयगु आन्दोलन व नेपालया भूमिकायात कया परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ नाप

असंलग्न राष्ट्र तयगु शिखर सम्मलेन इरानय नकतिनि क्वचाल । नेपाः पाखें प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइजुं ब्वति कयादिगु जुल । थौंकन्हयया विश्व परिवेशयात कया असंलग्न राष्ट्र तयगु असंलग्न आन्दोलनय  थुगुसिया नारा “विश्व सदभावया नितिं विश्व सरकार ” व नेपालया भूमिकायात कया परराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठ नाप मेट्रो एफएमया श्रीकृष्ण महर्जनजु याना दिगु सहलह


No comments:

Post a Comment