Wednesday, August 29, 2012

नेवाः तयगु राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबूया प्रसंगयात कया श्रीकृष्ण महर्जनजु एफएम न्येनामि नेवाः त नाप सहलह

नेवाः तयगु राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबूया प्रसंगयात कया श्रीकृष्ण महर्जनजु  एफएम न्येनामि नेवाः त नाप सहलह

नेवाः तयगु राष्ट्रिय संगठन नेवाः देय् दबूया प्रसंगय म्हिग मेट्रो एफएम नेपालमण्डल दबूलय् श्रीकृष्ण महर्जनजु  एफएम न्येनामि नेवाः त नाप सहलह ब्याका दिगु जुल । म्हिग निरन्तर कथं सहलह ब्याकेगु झ्वलय यक्को हे पासापिन्सं फोन याना नेवाः देय् दबू नापं आ नेवाः देय् दबू न याना च्वंगु आतक्कया दुनेया ज्याः, अले नेवाः देय् दबू गुकथं न्हाःवने मालि, आ अधिवेशन गुकथं क्वचायके माः लगायत या सुझाव तया दिगु जुल । छगुकथं नेवाः देय दबू न थ्व स्वदँया दुने यागु ज्याः यात मूल्याङ्कन यायेमागु आवश्यकता ई वया च्वंगु दु । नेवाः तयगु अधिकारमुखी आन्दोलन नेवाः स्वायत्त राज्यया आन्दोलनया नितिं नेवाः देय दबू या भूमिकाया प्रसङ्ग न थ्व ईलय छगु बहसया विषय जुया बिगु दु । म्हिग ज्याझ्व न्हाकिगु झ्वलय यक्को पासापिन्स फोन याना दिल अले थथगु बिचा प्वंका दिल । अफएयरे यक्को पासापिन्सं थौं न न्हाके मालः थ्व छगु बहस या विषय जुया बिउगु दु, सकसिंया सरोकारया विषय जुया बिउगु दु । राष्ट्रिय संगठन जुगुलिं नेवाः तयगु सरोकार उके छु दैलेसा ? नेवाः तयसं थुकि चासो तये मा लाकि म्वा ? न्येना दिसं श्रीकृष्ण महर्जनजु याना दिगु सहलहया रेकर्ड ।


No comments:

Post a Comment